Hydrogeologický průzkum: Řešení pro studny, jímky a další stavby

28.03.2022

Hydrogeologický průzkum umožňuje získání klíčových informací pro projektování různých staveb. Neobejdete se bez něj například při zřizování studny, vrtu, vsakovací jímky a je také základem pro potřebnou dokumentaci pro úřady. Obraťte se na profesionální hydrogeologa.

Vsakovací zkouška

Hydrogeologický průzkum se skládá z několika částí - jednou z nich je vsakovací zkouška. Ta slouží pro zhodnocení možnosti zasakování odpadních vod či dešťových vod do horninového prostředí nebo půdního profilu. Hydrogeolog na základě několika otázek zjistí, jaké konkrétní služby potřebujete. Poté provede hydrogeologický průzkum. Říčany jsou sídlem profesionála v oboru, který je schopný pro vás zajistit různé služby v této oblasti. Získáte tak hydrogeologický posudek pro ČOV.

Zřízení studny

Služby hydrogeologa jsou nutné také pro realizaci vlastní studny. Prováděn je průzkumný vrt, z něhož lze získat potřebné informace, aby projektant vodohospodářských staveb mohl vytvořit ideální projekt. Jednou z možností je vrtaná studna, jejíž realizace je rychlá a poskytuje kvalitní hlubší zdroj podzemní vody. Druhou možností je pak kopaná studna, ta se hodí pro určitá místa - to je nutné zjistit na základě hydrogeologického průzkumu. Legalizace studny je také klíčovým prvkem, který zajistí hydrogeologický posudek.

Inženýring

Jestliže plánujete výstavbu vodního díla na svém pozemku, je k tomu třeba řada povolení. A to územní rozhodnutí nebo souhlas, stavební povolení a povolení k nakládání s vodami. Od hydrogeologa získáte hydrogeologický posudek, zbytek pak musíte zařídit sami. Pokud si s tím však nechcete dělat starosti, hydrogeolog nabízí inženýring - veškerá potřebná povolení obstará za vás.

Profesionál v oblasti hydrogeologie nabízí komplexní služby pro různá vodní díla. Získáte tak ideální řešení.