Fáze syndromu vyhoření

05.09.2023

Syndrom vyhoření je stav chronického stresu, který může vést k fyzickému, emocionálnímu a psychickému vyčerpání. Postihuje zejména lidi, kteří pracují v pomáhajících profesích, jako jsou lékaři, učitelé, sociální pracovníci nebo pečovatelé. Fáze syndromu vyhoření jsou často používány k popisu toho, jak se tento stav postupně vyvíjí.

Syndrom vyhoření: co to je?

Syndrom vyhoření je charakterizován následujícími příznaky:

 • Fyzické příznaky: únava, bolesti hlavy, žaludku, svalů, nespavost, podrážděnost, ztráta chuti k jídlu
 • Emocionální příznaky: pocit vyčerpání, frustrace, beznaděje, apatie, ztráta motivace, smyslu života
 • Psychické příznaky: poruchy soustředění, paměti, rozhodování, sociální izolace
 • Fáze syndromu vyhoření

Syndrom vyhoření se obvykle vyvíjí postupně v několika fázích:

 • Fáze nadšení: v této fázi je člověk nadšený z práce, cítí se motivovaný a plný energie.
 • Fáze frustrace: člověk začíná pociťovat přetížení, frustraci a úzkost.
 • Fáze vyčerpání: člověk se cítí vyčerpaný, bez energie a motivace.
 • Fáze rezignace: člověk se cítí bezmocný, bez smyslu života a často přemýšlí o odchodu z práce.

Nespavost jako příznak syndromu vyhoření

Nespavost je jedním z nejčastějších příznaků syndromu vyhoření. Může se projevit jako obtíže s usínáním, častým probouzením během noci nebo ranním vstáváním. Nespavost může mít negativní dopad na celkové zdraví a výkonnost člověka.

Léčba syndromu vyhoření

Léčba syndromu vyhoření je komplexní a zahrnuje změny v pracovním i osobním životě. Mezi základní opatření patří:

 • Zvýšení hranic: člověk se musí naučit stanovit si hranice mezi pracovním a osobním životem.
 • Snížení stresu: člověk by měl najít způsoby, jak snížit stres v pracovním i osobním životě.
 • Zlepšení životního stylu: člověk by se měl snažit o zdravý životní styl, který zahrnuje dostatek spánku, pravidelné cvičení a zdravou stravu.

V případě závažných příznaků je vhodné vyhledat odbornou pomoc.