Fotovoltaika na klíč: Financování a dotace

28.03.2023

Fotovoltaika na klíč je stále populárnějším řešením pro výrobu elektrické energie ze slunečního záření. Kromě ekologických a energetických výhod mohou zákazníci využít i různých možností financování a dotací, které jim usnadní investici do solární energetiky.

Solární elektrárny mají mnoho výhod. Mezi hlavní patří:

1. Obnovitelný zdroj energie - Solární energie je skutečně obnovitelný zdroj energie, což z ní dělá nejvýznamnější z mnoha výhod solárních panelů. Je použitelná každý den a kdekoli na světě.

2. Zajišťuje energetickou bezpečnost - Solární elektrárny jsou nezávislé na dodavatelích fosilních paliv a jejich nestabilitě.

3. Snížení uhlíkové stopy - Solární energie je čistá a nevytváří emise skleníkových plynů.

4. Vývoj technologií - Solární technologie se neustále vyvíjí a zlepšuje.

5. Nízké náklady na údržbu - Solární elektrárny mají nízké náklady na údržbu.

6. Různorodé využití - Solární energie může být využita k různým účelům, jako např. ohřev vody nebo vytápění domu.

7. Snížení účtů za elektřinu a zvýšení úspor - Solární elektrárny mohou snižovat účty za elektřinu a zvyšovat úspory.

Financování fotovoltaické elektrárny na klíč

Investice do fotovoltaiky na klíč může být financována různými způsoby. Jednou z možností je bankovní úvěr, který může pokrýt až 100 % nákladů na realizaci projektu. Další možností je leasing, kdy zákazník splácí investici formou pravidelných plateb.

Dotace na fotovoltaiku na klíč

V některých případech mohou zákazníci získat dotace na realizaci fotovoltaické elektrárny na klíč. Tyto dotace jsou poskytovány státem nebo Evropskou unií a jejich výše závisí na konkrétním programu a podmínkách. Dotace mohou pokrýt část nákladů na nákup a instalaci solárních panelů, střídačů a dalších komponent.

Závěr

Fotovoltaika na klíč nabízí řadu finančních výhod, které usnadňují investici do solární energetiky. Díky možnostem financování a dotací mohou zákazníci snadno získat vlastní solární elektrárnu a těšit se z ekologické a finančně výhodné energetické soběstačnosti.

Další možnost je prodávat přebytečnou elektrickou energii vyrobenou ze solárních panelů do rozvodné sítě a inkasovat za to zajímavé částky, které Vám pomohou splácet počáteční investici. Tento proces ale podléhá schválení zainteresovaných orgánů a tak je vždy potřeba mít žádost schválenou ještě před započetím výstavby abyste se vyhnuli nepříjemnému překvapení.