Poškození zdraví, požárům a mnohým jiným nehodám předcházejí časné revize elektro, avšak také revize elektrospotřebičů, případně revize hromosvodů

02.08.2020

Brzké revize elektro odkryjí všechny závady elektrospotřebičů anebo hromosvodů o hodně dřív, než se stane nehoda s negativním následkem poškození zdraví, na zničených životech a poškozeném majetku. Skutečný stav elektroinstalací a spotřebičů prokážou majitelům objektů časné revize elektro a revize elektrospotřebičů. Riziko požárů odvrátí revize hromosvodů, kam přiřazujeme revize hromosvodů výchozí, periodické a mimořádné.

Revize hromosvodů
Revize hromosvodů

Revize elektro Praha se zaměřují na revize elektro bez omezení napětí, jako i na revize elektro nářadí a revize elektrospotřebičů, dělá pravidelné revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V, povinné revize hromosvodů, ale i revize elektro zařízení VN a VNN. Zároveň firma umí elektro zařízení bez omezení napětí smontovat a renovovat, kontroluje fungování elektro zařízení bez omezení napětí "B" příkaz. Nyní je společnost specialistou také na revize, prodej a servis nových elektroskútrů a oblíbených elektrokol.

Během revize elektrospotřebičů se elektrospotřebiče firmou Revize elektro Praha oštítkují identifikačními čísly, jednotlivé elektrospotřebiče se změří a finální hodnoty se zaznamenají do konkrétních revizních karet. Nekomplikovaná a bezproblémová činnost spotřebičů je zjištěna právě v průběhu revize elektrospotřebičů. Závěrem je vyhotovena závěrečná zpráva o poměrech všech měřených přístrojů.

Všechny zmíněné revize elektro a revize hromosvodů si žádá vyhláška podle zákonů č. 262/2006 Sb. a 309/2006 Sb. Při případném požáru a úrazu elektrickým proudem pak pojišťovny krátí pojistné plnění anebo nevyplatí nic v situaci, že vlastník pracoviště či nemovitosti nesplnil zákonný požadavek platné revize elektro a revize hromosvodů. Při zjištění inspekčního útvaru, že majitel postrádá platné revize elektro, se dávají pokuty ve výši dosahující až 2 000 000 Kč. Pro získání certifikátu ISO a auditu na ISO se rovněž požadují revize elektro.