Vedení účetnictví Praha

10.04.2019

Pro pomoc s účetnictvím a daněmi se směle obraťte na firmu AZA účetnictví: vedení účetnictví Praha a daňová evidence Praha. Dlouholeté zkušenosti s komplexním zpracováním daňových přiznání, daňové zdokonalování, daňovým poradenstvím a s rekonstrukcemi účetnictví v souladu s aktuálními legislativními změnami v oblasti daní. AZA účetnictví má zkušené daňové poradce se zkušenostmi s podvojným účetnictvím a sestavováním účetních uzávěrek. Znalci jsou v neustálém propojení se zkušenými daňovými poradci a profesionálními auditory, v administrativě spolupracují rovněž s úřady.

Vedení účetnictví Praha
Vedení účetnictví Praha

AZA: vedení účetnictví Praha uvádí vedení účetnictví, zpracování odborné zpracování daňové evidence, je mistrem v oblasti personalistiky, zpracování mezd a DPH, spolehlivě obstará zúčtování daně a silniční daně. AZA: daňové přiznání Praha zahrnuje spravování evidence majetku, evidenci skladu, ekonomiku ve skladu, vypočítání cestovních náhrad, fakturaci služebních cest, popřípadě rekonstruci účetnictví a podnikových směrnic.

AZA: daňové přiznání Praha a Středočeský kraj zhotovuje daňová přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, profesionálně vypracuje daňové přiznání k silniční dani, zpracuje daň z převodu nemovitosti. Součástí práce AZA účetnictví je také zastupování firem na finančním úřadu při kontrolách a interních šetřeních. AZA - daňové přiznání Praha - je orientována také na totální správu mezd a personalistiku, výpočet měsíčních výplat, evidenci mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění a jinou činnost.

Spolehlivá daňová evidence Praha a Středočeský kraj, vedená společností AZA účetnictví, pojímá potřebné řízení evidence daní, věnuje se správě deníků příjmů a výdajů, ale i evidenci pokladních knih. AZA - daňová evidence Praha - se věnuje řízení evidence dlouhodobých majetků, administrativní činnost při vedení skladu a řízení hospodářství skladu.