Všechny děti spolehlivě zabaví soukromé školky Praha

21.02.2019

Pokud máte doma malé robátko a vy se po mateřské připravujete na návrat do zaměstnání, veškeré hlídání dětí obhospodařují i soukromé školky Praha. Pokud vám státní školka vůbec nevyhovuje, případně nemají dostatek míst pro děti (z důvodu vašeho trvalého bydliště, protože státní MŠ velmi často upřednostňují děti z blízkého okolí, a tak je početní kapacita MŠ brzy naplněna), k výchově a hlídání dětí jsou určeny naše soukromé školky Praha.

Prověřená školka v Praze Pro Family garantuje kvalitní hlídání dětí

V Česku jsou vyhlášené soukromé školky Praha - Pro Family, s. r. o., jejichž MŠ jsou rozmístěny po celém hlavním městě ČR. Mateřské soukromé školky Praha Pro Family během kontroly v březnu 2014 obdržely odborný certifikát od školních inspektorů. Což je jeden z mnoha důvodů, co vás přesvědčí, dát své děcko do soukromé školky Praha. V šikovně rozmístěných pobočkách po Praze si proto můžete zvolit tu, jaká je od vašeho domova či práce nejméně vzdálená.

Co vlastně zahrnuje zaplacená částka za zvolené soukromé školky Praha?

Pakliže svěříte své dítě soukromé školky Praha, budete muset platit školné, které vás při šesti hodinách denně vyjde přibližně na 6 100 Kč měsíčně. Budou se účtovat skutečné hodiny dítěte strávené ve školce, když tedy vaše dítko skolí choroba, za absenci děcka nebudete muset nic platit. Tato částka je finální a obsahuje jak stravování, tak kroužky, jaké děcka můžou absolvovat.

Soukromá mateřská školka v Praze zabezpečuje hlídání dětí, ale zaměřuje se i na jiné aktivity, kam se řadí kupříkladu divadlo, tenis, angličtinu, lekce plavání, keramika, případně tancování. U každého dítěte se vede k individualitě, avšak můžou také rozvinout svá nadání.

Pro Family nesou nálepku výběrové soukromé školky Praha. Atmosféra soukromé školky Praha je absolutně dostačující pro výchovu a vzdělávání všech dětí. Tato školka v Praze je zpřístupněna od 7 do 19 hod., proto i velmi vytížení rodiče vše stihnou.